KOPPLA E-MAILADRESSER TILL ETT UNDERKONTO
 

 

1. Börja maila

2. Skapa underkonton

3. Koppla e-mailadresser till dessa

4. Förteckning över våra servrar


Tillbaka till huvudmenyn

 

Börja med att logga in på vår kontrollpanel. Du loggar som vanligt in med Ert master-kontos uppgifter.. När du är inloggad trycker du på länken "Administrera epostadresser för underkonton".

Välj sedan, genom att klicka på kontonamnet, vilket underkonto du vill administrera a-mailadresser för. Om du inte har några konton måste du gå tillbaka och lägga till ett först.

När du valt underkonto kommer sidan att uppdateras. Nu visas en lista över de a-mailadresser som redan finns (om du inte har några a-mailadresser kopplade till detta underkonto anges detta). Nedanför detta visas ett textfält och en knapp för varje domän Ni har hos oss. Du kan använda dessa för att lägga till nya e-mailadresser för detta underkonto. Du kan även byta till ett annat konto eller gå tillbaka till startsidan.

När du lagt till en e-mailadress till ett konto kommer den nya mailen till den adressen börja komma till det kontot inom ett par minuter. Du måste även installera kontot i ditt e-mailprogram. Du använder ditt underkontos inloggningsuppgifter samt en av de epostadresser du kopplat till kontot.

©2005-2011 HBW Marketing AB