KOM-IGÅNG-HJÄLP
 

 

1. Börja maila

2. Skapa underkonton

3. Koppla e-mailadresser till dessa

4. Förteckning över våra servrar.

 

På dessa sidor kan du hitta lite hjälp hur man kommer igång med sitt webkonto. Hur man skapar underkonton och kopplar en eller flera e-mailadresser till dessa.

För att komma till de olika hjälpfilerna, klicka på länkarna till vänster.

OBS! Av säkerhetsskäl kräver vår SMTP-server autentisering för att skicka e-mail! Se hjälpen för ditt e-mailprogram för instruktioner om hur du slår på autentisering för SMTP. Om du inte kan/vill använda SMTP-autentisering kan du använda Er internetleverantörs SMTP-server istället.

En del internetleverantörer (Bredbandsbolaget, Telenor, 3, Com Hem, Telia m fl) kräver att du använder deras SMTP-server. Ett sätt att kringgå detta är att i ditt e-mailprogram ändra SMTP-portnumret från 25 till 26. Notera dock att detta inte fungerar med alla företagsbrandväggar.

I maj 2009 ändrade Telia sin utgående mailserver till att kräva krypterad inloggning för att kunna skicka e-mail. Detta gör att våra kunder som har Telia som internet/bredbands-leverantör inte längre kan skicka e-mail genom de vanliga mail-inställningarna. Vi har lagt upp en egen sida för dessa kunder med information i hur man ställer in sitt mailprogram här.

©2005-2011 HBW Marketing AB