FÖRTECKNING ÖVER VÅRA SERVRAR
 

 

1. Börja maila

2. Skapa underkonton

3. Koppla e-mailadresser till dessa

4. Förteckning över våra servrar


Tillbaka till huvudmenyn

 

FTP/SFTP: ftp.hbw.se
SSH: shell.hbw.se
POP3 (inkommande e-mail): pop3.hbw.se
IMAP4 (inkommande e-mail): imap.hbw.se
SMTP (utgående e-mail): smtp.hbw.se

OBS! Av säkerhetsskäl kräver vår SMTP-server autentisering för att skicka e-mail! Se hjälpen för ditt e-mailprogram för instruktioner om hur du slår på autentisering för SMTP. Om du inte kan/vill använda SMTP-autentisering kan du använda Er internetleverantörs SMTP-server istället.
En del internetleverantörer (Bredbandsbolaget, Telenor, 3, Com Hem, Telia m fl) kräver att du använder deras SMTP-server. Ett sätt att kringgå detta är att i ditt e-mailprogram ändra SMTP-portnumret från 25 till 26. Notera dock att detta inte fungerar med alla företagsbrandväggar.

Vi rekommenderar starkt av säkerhetsskäl att du använder en SFTP-klient istället för en vanlig FTP-klient. WinSCP, en utmärkt SFTP-klient till Windows finns att ladda ner gratis här. SFTP är dessutom snabbare och mer tillförlitligt än traditionell FTP.

©2005-2011 HBW Marketing AB